Välkommen    |   Gruppen    |    Våra tjänster    |   Referensuppdrag   |   Medlemmarna    |    Kontakta oss  |
englishVåra tjänster

Huvudinriktningen är rådgivning och expertstöd inom internationellt utvecklingssamarbete med fokus på följande frågor:

Policies och strategier

 • Hållbara affärsplaner
 • Policy formulering
 • Utveckling av strategier
 • Strategiska planerings processer
 • Nya modeller och förhållningssätt

Institutionell  kapacitet

 • Baslinje studier
 • Org. Analys enligt Octagonen
 • Organisatoriskt lärande

Result Based Management och uppföljning

 • Stärkande av lednings system
 • Stärkande av lednings kapacitet
 • Uppföljning av program, projekt och processer
 • Uppföljningssystem
 • Indikatorer: uppföljning av kvalité och kvantitet

Finansiell styrning

 • PEFA Studier
 • Utbildning i  PEFA
 • Utvärderingar och bedömningar (PFM)
 • Revisions uppdrag
 • Utbildning av revisorer
 • Förstudier angående revision och finansiell styrning (PFM)

Ledning och planering i Projektcykeln (PCM)  i enlighet med LFA Förstudier

 • Deltagande planeringsprocesser
 • Identifiering av projekt och program
 • Utveckling  av projekt/programförslag samt  övriga dokument för genomförandet
 • Bedömningar av projekt/programförslag
 • Modeller för projekt/program styrning
 • Uppföljning och utvärdering

Utbildning i planering och ledning av projekt och program (PCM)

Utvärderingar

 • Oberoende utvärderingar
 • Deltagande  översyn (reviews)
 • Löpande uppföljningar

Policy Strategi Kapcitets
Diagnos Management Projekt Program Uppföljning Utvärdering Utbildning