google-site-verification: google0116b28270cfc51f.html Stockholm International Consulting Group - Strategier, Policy, Styrning, Management, Resultatstyrning, Målstyrning, Resultatuppföljning, Indikator, Utvärdering, Diagnos, Hållbar utveckling, Utvecklingssamarbete
 
     Välkommen    |   Gruppen    |    Våra tjänster    |   Referensuppdrag   |   Medlemmarna    |    Kontakta oss  |
englishStockholm International Consulting group

Stockholm International Consulting Group ställer unik samlad kompetens till förfogande genom att erbjuda  solida kunskaper förvärvade genom mångårig erfarenhet inom: kapacitetsutveckling, mål och resultatstyrning (RBM) uppföljning och utvärdering, finansiell styrning, organisations- och affärsutveckling, analyser, forskning och utbildning.
Se vidare flik med referensuppdrag.

Hela kedjan – från  analys av nuläget till nya strategier och verksamhetsplaner – till uppföljning och utvärdering av verksamheter och program – ingår i de tjänster  som vi kan erbjuda.
Våra kunder och samarbetspartners

Stockholm International Consulting Group samarbetar sedan länge med en rad myndigheter, företag, kommuner och organisationer, både i Sverige och internationellt. EU och FN finns bland våra uppdragsgivare. Vi har avtal med flera myndigheter och organisationer, bl. a, Sida, Ekonomistyrningsverket, Rikspolisstyrelsen och Statskontoret.

Medlemmarna i gruppen är knutna till olika professionella organisationer, som International Consortium on Government Financial Management (ICGFM), European Evaluation Association (EEA), Svenska Utvärderingsföreningen (SVUF), Transparency International, Föreningen för Framtidsstudier, Föreningen Riksdagsmän och Forskare (RIFO) och International Association of Facilitators (IAF).