Välkommen    |   Gruppen    |    Våra tjänster    |   Referensuppdrag   |   Medlemmarna    |    Kontakta oss  |
englishGruppen

SICG består av professionella konsulter med bred och djup erfarenhet av ledningsfrågor – strategi och styrning av verksamheter såväl som offentlig finansiell styrning och angränsande kompetensområden.
Vi har arbetat med styrningsfrågor i vid bemärkelse – uppföljning och utvärdering ingår bland våra tjänster för att utveckla verksamheter och politikområden.